Exekutiva svårigheter hos barn – Bedömning och praktiska åtgärder

Efter att ha läst ”Beteendeproblem i skolan” (Se tidigare inlägg här) hittade jag denna i referenslistan. Jag införskaffade denna och för mig blev det en informationstät djupdykning i något som benämns ”Exekutiva funktioner”.

Boken Exekutiva svårigheter hos barn – Bedömning och praktiska åtgärder (Fleischer & Merland, 2008) tar oss hela vägen från beteendevetenskapens definitioner av exekutiva förmågor till den pedagogiska praktiken och hur dessa samverkar och beror på varandra. Boken är skriven av Anne Vibeke Fleischer och John Merland. Båda är lärare och psykologer; Anne är dessutom specialist i barnneuropsykologi och John är specialist i pedagogisk psykologi. Det är inte konstigt att vi därför får en övergripande inblick i bakomliggande psykologi och hur den kan knytas ihop med olika metoder i pedagogiskt och terapeutiskt arbete som t.ex. i skolan och i undervisning.

I boken får vi också konkreta förslag till hur man kan utreda barns exekutiva förmågor i vardagen, och lika konkreta förslag på åtgärder. Till exempel så kan störningar i förmågan att skapa egna idéer ta sig uttryck på olika sätt och störningarna kan därför låta sig identifieras och får konkreta metoder i skolan såsom stöd i att träna att skapa egna idéer, eller att sortera dem om idéerna blir för många och samtidiga.

Exekutiva svårigheter hos barn – Bedömning och praktiska åtgärder

För mig är boken en viktig brygga för förståelse mellan den lärarpraktik jag utövar och de mer beteendevetenskapliga praktikerna inom skola t.ex, elevhälsoteamet, kurator, psykolog och de specialpedagogiska resurser som verkar kring våra elever. Boken presenterar också översiktligt en systematik och framförallt förklaringar på en av mina ständigt återkommande frågor:

Vad mer exakt är det för förmågor som omgivningen verkar ställa för höga krav på hos vissa i lever i vissa situationer?

Referenser
Fleischer, Anne Vibeke & Merland, John. 2008. Exekutiva svårigheter hos barn – Bedömning och praktiska åtgärder. Stockholm: Studentlitteratur.

peter

Lärare i matematik samt idrott och hälsa på Vasaskolan i Hedemora.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *