För höga förväntningar på vilka förmågor?

Ibland pratar vi om att kraven överstiger förmågorna och att det är detta som ibland kan skapa beteendeproblem i t.ex. skolan. Men vad är det mer exakt för förmågor vi menar..?

Heilskov (2014, ss.26-27) beskriver några förmågor som det kan tänkas att vi ibland kan ha lite för stora förväntningar på när det gäller vissa elever.

  • beräkna orsak och verkan
  • strukturera, planera och genomföra aktiviteter
  • komma ihåg medan man tänker
  • hålla tillbaka impulser
  • uthållighet
  • flexibilitet och ställa om snabbt
  • beräkna andras tankar, känslor och handlingar
  • stresstålighet
  • att säga ja
  • att lugna sig själva eller hålla sig lugn
Beteendeproblem i skolan

Känner du igen några av dessa förmågor..? Dessa förmågor blir mer synliga när kraven överstiger dem för en del elever och mer osynliga när de inte gör det. Mitt eget sammandrag på hela boken finns i detta inlägg.

Referenslista
Hejlskov Elvén, Bo. 2014, Beteendeproblem i skolan. Stockholm: Natur & Kultur

peter

Lärare i matematik samt idrott och hälsa på Vasaskolan i Hedemora.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *