Kartläggning som rundvandring i ämnet

Kanske kan användas som ett material för alla elever tänker jag?

På Skolverkets (2018) webbsida finns kartläggning steg 3 för Idrott och hälsa tillgängligt sedan 3 maj 2018. Syftet med denna är att ge läraren underlag för att planera undervisningen i idrott och hälsa utifrån nyanlända elevers kunskaper, förutsättningar, behov, erfarenheter och tänkande.

Min tanke är att det samtidigt som det ger en kartläggning så blir det lika mycket blir en presentation av ämnet för eleverna. Det gör att jag är lite sugen att använda materialet som en grund för en sorts rundvandring i ämnet för alla elever.

Referenser
Skolverket. 2018. Steg 3 – Idrott och hälsa. https://bp.skolverket.se/web/km_step3_kmioh01/information (hämtat 2018-12-25)

peter

Lärare i matematik samt idrott och hälsa på Vasaskolan i Hedemora.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *