Kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa i årskurs 7–9

Skolinspektionen (2018) har granskat ämnet Idrott och hälsa på grundskolan 7-9 och redovisar detta i en rapport. Bland de viktigaste observationerna som framkommer i rapporten är att ledarskapet är tydligt men att reflekterande samtal saknas. Vidare framkommer att alla elever inte deltar regelbundet, att fokus ligger på fysisk aktivitet och att tävlingsmoment kan ge olikvärdiga förutsättningar.

På Skolinspektionens (2018) webbsida finns rapporten i sin helhet samt en del material kring granskningen.

Skolinspektionen har granskat ämnet Idrott och hälsa vid flera tillfällen, bl.a 2010, 2012 samt 2016.

Du hittar fler länkar och referenser på lärarpeter.se här.

Referenser
Skolinspektionen. 2018. Kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa i årskurs 7–9. https://www.skolinspektionen.se/idrott-och-halsa (Hämtad 2018-12-24).

peter

Lärare i matematik samt idrott och hälsa på Vasaskolan i Hedemora.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *