Mycket idrott och lite hälsa

Skolinspektionens (2010) flygande tillsyn i Idrott och hälsa med inriktning mot skolhuvudmäns och skolors insatser för grundskolans årskurser 7 till 9.

I denna tillsyn framkommer att bollspel och bollekar har en tydlig dominans medan andra delar som beskrivs i kursplanen såsom dans, estetiska rörelser, friluftsliv, orientering och simning knappt förekom alls. När det kommer till elever som inte deltog i lektioner med giltiga skäl framkommer en stor variation i antalet elever.

Skolinspektionen har granskat ämnet Idrott och hälsa vid flera tillfällen, bl.a 2010, 2012 samt 2016.

Du hittar fler länkar och referenser på lärarpeter.se här.

Referenser
Skolinspektionen. 2010. Mycket Idrott och lite hälsa. https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Flygande-inspektion/Mycket-idrott-och-lite-halsa/ (Hämtad 2018-12-24)

peter

Lärare i matematik samt idrott och hälsa på Vasaskolan i Hedemora.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *