Nya timplanen – Hur Idrott och hälsa påverkas

Etthundra timmar Idrott och hälsa läggs till den garanterade undervisningstiden i grundskolan (Skolverket, 2018) – som dessutom fördelas på de olika stadierna. Detta börjar gälla effektivt HT2019.

För Idrott och hälsa innebär det ett skifte från att hela grundskolan ska garanteras 500 timmar från årskurs ett till och med nio till att fördelas mellan stadierna. Tillsammans med de 100 extra timmarna i Idrott och hälsa kommer detta att uppgå till 600 timmar och fördela sig enligt följande:

LågstadietMellanstadietHögstadiet
Från och med HT2019140 timmar180 timmar280 timmar

Frångå timplanen med 20%

Värt att nämna i sammanhanget är att en huvudman kan frångå timplanen i ett ämne eller ämnesgrupp med 20% i vissa ämnen. Om detta skulle tas ut helt på ämnet Idrott och hälsa så blir det 112 timmar, 144 timmar respektive 224 timmar för de olika stadierna.

Tankar som väcks

För en högstadieskola som innan HT2019 undervisar enl. följande

  • åk 7: 2 x 60 minuter i veckan (60 timmar / läsår)
  • åk 8: 1 x 60 minuter i veckan (30 timmar / läsår)
  • åk 9: 1 x 60 minuter i veckan (30 timmar / läsår)

skulle den nya timplanen innebära en ökning från 120 timmar till 280 timmar vilket är mer än en fördubbling av undervisningstiden. Även om det skulle vara Idrott och hälsa som dras ner med 20% till ett minimum är det fortfarande en ökning med det dubbla.

Med tanke på att inte alla årskurser omfattas samtidigt utan det är årskurs 7 HT2019 så tar det tre läsår innan denna fördubbling måste göras i praktiken – det ger att detta är helt implementerat HT2021.

Referenser

Skolverket. 2018. Timplan för grundskolan. https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/timplan-for-grundskolan#Text4 (Hämtad 2018-12-30)

peter

Lärare i matematik samt idrott och hälsa på Vasaskolan i Hedemora.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *