Simkravet står fast – covid-19

”Att det inte gått att vara i badhuset är inte en tillräcklig grund för att undanta enstaka delar av kunskapskravet” (Skolverket, 2020).

Skolverket (2020) förtydligar att betygen fortfarande ska motsvara elevernas kunnande i kunskapskravens alla delar. Inga regler för betygssättning eller undantagsbestämmelsen har ändrats.

Vidare menar Skolverket att huvudmannen så långt det är möjligt försöka lösa undervisningen så att lärarna får ett allsidigt underlag att bygga bedömningar på. Olika lösningar är att vissa examinationer och moment förläggs i skolan tillfälligt eller på lov under förhållanden där antalet samtidiga elever minimeras.

Referenser

Skolverket. (2020). Coronaviruset och covid-19 – frågor och svar om förskola, skola och vuxenutbildning. Hämtat från Skolverket: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19—regler-for-skolor-och-forskolor/coronaviruset—fragor-och-svar-utifran-skollagstiftningen den 14 04 2020

peter

Lärare i matematik samt idrott och hälsa på Vasaskolan i Hedemora.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *